Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи своята регистрация. Няма да се допуска участник без попълнена регистрационна форма.

Забележка: Направена регистрация без заплатена такса не се счита за валидна. / Информация за мястото и работното време на пункта за заплащане на такси и раздаването на номера може да видите тук/
Участници в Градския крос 2 км, могат да се запишат на място.

Регистрация – 8.4км Регистрация – 16.8км Регистрация – 42км