Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи своята регистрация. Няма да се допуска участник без попълнена регистрационна форма.

Състезатели, с картотека за 2017г. към БФЛА са освободени от такса участие за дистанция 42км.

Забележка: Направена регистрация без заплатена такса не се счита за валидна. / Информация за мястото и работното време на пункта за заплащане на такси и раздаването на номера може да видите тук/
Участници в Градския крос 2 км, могат да се запишат на място.