Всеки участник в дистанцията 16.8км, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи своята регистрация. Няма да се допуска участник без попълнена регистрационна форма.
Забележка: Направена регистрация без заплатена такса не се счита за валидна. / Информация за мястото и работното време на пункта за заплащане на такси и раздаването на номера може да видите тук/
Участници в Градския крос 2 км, могат да се запишат на място.