Можете да проверите Резултатите за 2024 г. в реално време тук .