Министерство на младежта и спорта : marathonvarna42km

Remaining Time

Course Map
Marathon Varna 2020 Race Map
Winners

2019

Hosea TUEI - winner of Marathon Varna 2019

HOSEA TUEI - KENYA (02:16:35)

2019

RUTH MATEBO - winner of Marathon Varna 2019

RUTH MATEBO - KENYA (02:43:54)

2018

AHMED NASEF - winner of Marathon Varna 2018

AHMED NASEF - ITALY (02:25:55)

2018

RUTH MATEBO - winner of Marathon Varna 2018

RUTH MATEBO - KENYA (02:47:48)