Важно! Всички регистрирани до момента участници ще могат да участват без никакво допълнително потвърждение от тяхна страна на новата дата през месец ноември.

Всички, които вече са се записали за участие в Маратон Варна 2020 и няма да имат възможност за участие през месец ноември ще предложим следните варианта относно техните регистрации:

  • Вариант 1: Прехвърляне на регистрацията за Маратон Варна 2021  / без допълнително заплащане при евентуална промяна на стартовите такси /. 
  • Прехвърлянето става след изпращане на e- mail  на адрес  registration@marathonvarna42km.com  със заглавие „ Прехвърляне Маратон Варна 2021 „, в самото писмо трябва да се посочат : Трите имена на участникът и дистанцията. 

Заявки за прехвърляне на регистрацията за Маратон Варна 2021 ще се приемът до 31.08.2020г.

  • Вариант 2: Възстановяване на платената сума след приспадане на  направените разходи по банковата транзакция;
  • Възстановяването на сумата става след изпращане на e- mail  на адрес  registration@marathonvarna42km.com  със заглавие „ Възстановяване на такса участие „, в самото писмо трябва да се посочат : Трите имена на участникът, дистанция, Банкова сметка (IBAN) по която да бъде върната сумата. 

Заявки за връщане на такса участие се приеват до 15.07.2020 а сумите ще бъдат преведени до 15.08.2020 година

Ние се надяваме, че ще изберете прехвърлянето на вашата регистрация и ще може да се видим прец месец ноември или на Маратон Варна 2021. 

Благодарим Ви за подкрепата!