До участие в Маратон Варна 2024 на всички дистанции се допускат участници от страната и чужбина , като за дистанция 42 км право на участие имат само навършилите 18 години към деня на състезанието (родени 2005 и преди нея).

След направената онлайн регистрация за участие, имате 20 дни за да заплатите таксата за участие като следва:

 • По електронен път с дебитна или кредитна карта за всички регистрирани до 23:59 часа на 28.04.2024г.;
 • В брой /само при регистрация на място/ в Инфо центъра за получаване на стартови пакети, който  ще работи на със следният график и локации:
  • Магазин DECATHLON Варна с адрес:
   бул. „Владислав Варненчик“ 268
   Работно време:
   08 Май 2024 – 15:00 – 20:00 часа
   09 Май 2024 – 15:00 – 20:00 часа
  • Юнашки салон Варна с адрес: 
   бул. „Христо Ботев“ 1 и GPS координати: 43°12’15.9″N 27°54’32.2″E
   Работно време:
   10 Май 2024 – 10:00 – 19:00 часа
   11 Май 2024 – 10:00 – 19:00 часа

Такса за участие:

Дистанция Ранна регистрация
до 31.01.2024г.
Регистрация
до 28.04.2024г.
Регистрация на място **
Магазин DECATHLON Варна
от 08.05.2024г.
до 09.05.2024г.
Регистрация на място **
Юнашки салон Варна
от 10.05.2024г.
до 11.05.2024г.
2 км безплатно безплатно безплатно безплатно
10,5 км 20 € / 40 лв 25 € / 50 лв 35 € / 70 лв 35 € / 70 лв
21.098 км 25 € / 50 лв 30 € / 60 лв 40 € / 80 лв 40 € / 80 лв
42.195 км 30 € / 60 лв 35 € / 70 лв 45 € / 90 лв 45 € / 90 лв
 

 

** Регистрация на място (при наличие на свободни места)

Регистрационната такса включва:
✔ Участие в състезанието
✔ Чанта за състезанието
✔ Стартов номер и 4 безопасни игли
✔ UHF Електронен чип
✔ Специална тениска с логото на състезанието
✔ Уникален медал за финиширалите
✔ Достъп до всички подкрепителни пунктове
✔ Онлайн сертификат за финиширал
✔ Медицинско обслужване
✔ Подаръци от спонсорите

** Регистрация на място (при наличие на свободни места). При регистрацията на място не се
гарантира наличието на тениска с логото на състазанието.

Допълнителни условия:
* Маратон Варна се организира от Асоциация „Спорт в свободното време“ Бъди активен;

* При заплащане на стартова такса с дебитна или кредитна карта и не явяване на състезателя да получи стартов номер, таксата не се възстановява.

* При регистрация и плащане с дебитна или кредитна карта вашите лични данни няма да бъдат предоставяни и ползвани от трети лица.

* Всеки участник в Маратон Варна, декларира, че участва доброволно и не извършва действия противопоказни на лекарско предписание, че е в добро физическо здраве, не са му известни здравословни пречки за участието му в Маратон Варна 2024г. и в случай, че бъде поискано от Организатора, е съгласен да преустанови участието си.

* Всеки участник освобождава Организаторите от отговорност в случай на контузия, нараняване, , травми или смърт по време на Събитието, и декларира, че носи сам отговорност за действията си по време на протичането му.

* Всеки участник декларира, че няма да изявява правни и фактически действия, с които да претендира да му бъдат изплатени обещетения от организаторите и спонсорите на Събитието, за претърпени от него вреди по време на Събитието, както и при проява на проблеми в здравословното му състояние, настъпили след участието в Маратон Варна.

* Всеки участник се съгласява и оторизира Организатора неговите имена, снимки или образ да бъдат свободно и неограничено използвани, възпроизвеждани, показвани по всякакъв начин и навсякъде в печатни, аудио и видео материали, от Организатора за популяризиране на инициативата Маратон Варна , за което не се дължи заплащане от Организатора.

* Всеки участник ще получи / срещу документ за самоличност/ своя стартов пакет, който включва състезателен номер, чип за времеизмерване, и официалната тениска на Маратон Варна. Може да съдържа мостри и рекламни материали, осигурени от спонсори.

* Всеки участник се съгласява да спазва „Закона на Министерство на здравеопазването на Република България и Наредба №8 от 18.03.2005г. за провеждане на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (изд. от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

ВАЖНО
Организационният комитет си запазва правото да променя във всеки един момент , част от посочените по-горе регламенти ако се налага и е необходимо.
При евентуална промяна по отношение на услугите , мястото и графиците, информацията ще бъде публикувана в уеб сайта на Mаратон Варна 2024г.