До участие в Маратон Варна 2020 на всички дистанции се допускат участници от страната и чужбина , като за дистанция 42 км право на участие имат само навършилите 18 години към деня на състезанието (родени 1999 и преди нея).

След направената онлайн регистрация за участие, имате 20 дни за да заплатите таксата за участие като следва:

  • По електронен път с дебитна или кредитна карта за всички регистрирани до 23:59 часа на 01.11.2020г.;
  • В брой /само при регистрация на място/ при получаване на стартовия номер на Информационен център, който ще бъде във фоаето на Хотел и Казино Черно море с работно време:

04.11.2020г – 15:00 до 19:00 часа
05.11.2020г – 15:00 до 19:00 часа
06.11.2020г – 10:00 до 19:00 часа

Такса за участие:

Дистанция Регистрация
от 01.01.2020г.
до 25.10.2020г
Късна регистрация
от 26.10.2020г.
до 01.11.2020г.
Регистрация на място **
от 04.11.2020г.
до 06.11.2020г.
10,5 км 10.00 € / 20.00 лв. 15.00 € / 30 .00 лв. 20.00 €/ 40 лв.
21 км 15.00 € / 30.00 лв. 20.00 € / 40.00 лв. 25.00 €/ 50 лв
42 км 20.00 € / 40.00 лв. 25.00 € / 50.00 лв. 30.00 €/ 60 лв
 

 

** Регистрация на място в офисът на Маратон Варна (при наличие на свободни места)

 

Допълнителни условия:
* Маратон Варна се организира от Асоциация „Спорт в свободното време“ Бъди активен;

* При заплащане на стартова такса с дебитна или кредитна карта и не явяване на състезателя да получи стартов номер, таксата не се възстановява.

* При регистрация и плащане с дебитна или кредитна карта вашите лични данни няма да бъдат предоставяни и ползвани от трети лица.

* Всеки участник в Маратон Варна, декларира, че участва доброволно и не извършва действия противопоказни на лекарско предписание, че е в добро физическо здраве, не са му известни здравословни пречки за участието му в Маратон Варна 2020г. и в случай, че бъде поискано от Организатора, е съгласен да преустанови участието си.

* Всеки участник освобождава Организаторите от отговорност в случай на контузия, нараняване, , травми или смърт по време на Събитието, и декларира, че носи сам отговорност за действията си по време на протичането му.

* Всеки участник декларира, че няма да изявява правни и фактически действия, с които да претендира да му бъдат изплатени обещетения от организаторите и спонсорите на Събитието, за претърпени от него вреди по време на Събитието, както и при проява на проблеми в здравословното му състояние, настъпили след участието в Маратон Варна.

* Всеки участник се съгласява и оторизира Организатора неговите имена, снимки или образ да бъдат свободно и неограничено използвани, възпроизвеждани, показвани по всякакъв начин и навсякъде в печатни, аудио и видео материали, от Организатора за популяризиране на инициативата Маратон Варна , за което не се дължи заплащане от Организатора.

* Всеки участник ще получи / срещу документ за самоличност/ своя стартов пакет, който включва състезателен номер, чип за времеизмерване, и официалната тениска на Маратон Варна. Може да съдържа мостри и рекламни материали, осигурени от спонсори.

* Всеки участник се съгласява да спазва „Закона на Министерство на здравеопазването на Република България и Наредба №8 от 18.03.2005г. за провеждане на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (изд. от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

ВАЖНО
Организационният комитет си запазва правото да променя във всеки един момент , част от посочените по-горе регламенти ако се налага и е необходимо.
При евентуална промяна по отношение на услугите , мястото и графиците, информацията ще бъде публикувана в уеб сайта на маратон Варна 2020г.