До участие в Маратон Варна 2022 на всички дистанции се допускат участници от страната и чужбина , като за дистанция 42 км право на участие имат само навършилите 18 години към деня на състезанието (родени 2003 и преди нея).

След направената онлайн регистрация за участие, имате 20 дни за да заплатите таксата за участие като следва:

Работно време:
05.05.2022г – 15:00 до 19:30 часа
06.05.2022г – 10:00 до 19:30 часа
07.05.2022г – 10:00 до 19:30 часа

Такса за участие:

Дистанция Ранна регистрация
до 31.01.2021г.
Регистрация
до 25.04.2022г.
Регистрация на място **
от 05.05.2022г.
до 07.05.2022г.
10,5 км 15 € / 30 лв 20 € / 40 лв 30 € / 60 лв
21.098 км 20 € / 40 лв 25 € / 50 лв 35 € / 70 лв
42.195 км 25 € / 50 лв 30 € / 60 лв 40 € / 80 лв
 

 

** Регистрация на място в офисът на Маратон Варна (при наличие на свободни места)

Регистрационната такса включва:
✔ Участие в състезанието
✔ Чанта за състезанието
✔ Стартов номер и 4 безопасни игли
✔ UHF Електронен чип
✔ Специална тениска с логото на състезанието
✔ Уникален медал за финиширалите
✔ Достъп до всички подкрепителни пунктове
✔ Онлайн сертификат за финиширал
✔ Медицинско обслужване
✔ Подаръци от спонсорите
 

Допълнителни условия:
* Маратон Варна се организира от Асоциация „Спорт в свободното време“ Бъди активен;

* При заплащане на стартова такса с дебитна или кредитна карта и не явяване на състезателя да получи стартов номер, таксата не се възстановява.

* При регистрация и плащане с дебитна или кредитна карта вашите лични данни няма да бъдат предоставяни и ползвани от трети лица.

* Всеки участник в Маратон Варна, декларира, че участва доброволно и не извършва действия противопоказни на лекарско предписание, че е в добро физическо здраве, не са му известни здравословни пречки за участието му в Маратон Варна 2022г. и в случай, че бъде поискано от Организатора, е съгласен да преустанови участието си.

* Всеки участник освобождава Организаторите от отговорност в случай на контузия, нараняване, , травми или смърт по време на Събитието, и декларира, че носи сам отговорност за действията си по време на протичането му.

* Всеки участник декларира, че няма да изявява правни и фактически действия, с които да претендира да му бъдат изплатени обещетения от организаторите и спонсорите на Събитието, за претърпени от него вреди по време на Събитието, както и при проява на проблеми в здравословното му състояние, настъпили след участието в Маратон Варна.

* Всеки участник се съгласява и оторизира Организатора неговите имена, снимки или образ да бъдат свободно и неограничено използвани, възпроизвеждани, показвани по всякакъв начин и навсякъде в печатни, аудио и видео материали, от Организатора за популяризиране на инициативата Маратон Варна , за което не се дължи заплащане от Организатора.

* Всеки участник ще получи / срещу документ за самоличност/ своя стартов пакет, който включва състезателен номер, чип за времеизмерване, и официалната тениска на Маратон Варна. Може да съдържа мостри и рекламни материали, осигурени от спонсори.

* Всеки участник се съгласява да спазва „Закона на Министерство на здравеопазването на Република България и Наредба №8 от 18.03.2005г. за провеждане на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (изд. от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

ВАЖНО
Организационният комитет си запазва правото да променя във всеки един момент , част от посочените по-горе регламенти ако се налага и е необходимо.
При евентуална промяна по отношение на услугите , мястото и графиците, информацията ще бъде публикувана в уеб сайта на маратон Варна 2022г.