varna-zooЗоологическа градина Варна

Зоопарк – Варна е създаден през 1961г. с 9 екземпляра животни на територия 23,400 дка. Един от първите обитатели на Зоопарка е мечока Максим, подарен от командира на “ескадрен миноносец” – Георги Димитров. Десет години по-късно разполага с около двадесет вида животни и птици, а днес с 72 вида.От 2003 г. изпълнява ролята на спасителен център. За периода 2003 – 2008г. са спасени, излекувани и върнати в природата около 40бр. защитени видове птици и дребни бозайници. Зоопарка разполага с добра база за водоплаващи птици с три каскадни езера, където птиците са практически на свобода сред богата растителност.

В Зоопарка се отглеждат приблизително 17 защитени вида животни и птици. Съвместно с РИОСВ – гр. Варна се следи броя, популацията им и връщането в природата на животни, които могат да съществуват самостоятелно.

Аквариум Варна
Аквариум Варна е център за популяризиране на черноморската флора и фауна, на хидрологичните и хидрохимични особености на Черно море.

Живата експозиция на Аквариума обхваща представители на всички групи, които съставят фауната на Черно море. Най-много са видовете от средиземноморския комплекс, проникнали през Босфора. Черноморската рибна фауна обхваща около 140 вида, от които важно стопанско значение имат трицоната, сафридът, скумрията, паламудът, калканът, карагьозът, хамсията, кефаловите риби, попчетата и др.

Експозицията представя и много видове сладководни риби и някои екзотични представители.

В другите 2 експозиционни зали могат да се видят препарирани представители от Световния океан, да се проследи миграцията на рибите, нагледно да се разгледа хранителната верига в морските води, структурата и особеностите на Черно море.

Астрономическа обсерватория и планетариумАстрономическа обсерватория и планетариум

На 22 май 1968 година тържествено е открит първия в България астрономически комплекс състоящ се от обсерватория, планетариум и кула с махало на Фуко. Наименуван е „Николай Коперник“. Директор на обсерваторията от създаването ù до 1989 година е Николай Петров.

През 1971 година е започнато изграждане на филиална астрономическа обсерватория в село Аврен. Към обсерваторията е организиран Младежки астрономически клуб „Канопус“. От 1973 година Варненската обсерватория организира ежегодно Национална младежка астрономическа конференция.

– Църква „Св. Николай Чудотворец”

– Алеята на Възраждането